Čo je to Lean Management?

image 01

Lean management eliminuje a štandardizuje

Filozofia Lean production, čiže štíhla výroba, vychádza zo základného konceptu, že všetky činnosti firmy, ktoré nemajú za cieľ tvorbu hodnoty pre zákazníka, sú plytvaním a musia byť eliminované.


Lean nastavuje štandardy práce, ktoré sú kľúčové pre kvalitu a produktivitu. Metódu Lean vyvinuli Taichi Ohno a Shigeo Shing zo spoločnosti Toyota po II. svetovej vojne. Nazvali ju Toyota Production System (TPS). Metodika štíhlej výroby sa riadi heslom "Náš zákazník náš pán". Vyrába sa ale len to, čo zákazník chce.

Známou rovnicu Náklady + Zisk = Cena

mení metóda Lean na Cena – Náklady = Zisk.

Zákazník nemá platiť pochybenia
a náklady firmy, ako je tomu v prvom znení rovnice.

Pozrite sa na naše služby, implementácie a školenia, ktoré sme pre Vás pripravili.

 


/*