Čo je to Lean Management?

image 01

Lean management eliminuje a štandardizuje

Filozofia Lean production, čiže štíhla výroba, vychádza zo základného konceptu, že všetky činnosti firmy, ktoré nemajú za cieľ tvorbu hodnoty pre zákazníka, sú plytvaním a musia byť eliminované.


Lean nastavuje štandardy práce, ktoré sú kľúčové pre kvalitu a produktivitu. Metódu Lean vyvinuli Taichi Ohno a Shigeo Shing zo spoločnosti Toyota po II. svetovej vojne. Nazvali ju Toyota Production System (TPS). Metodika štíhlej výroby sa riadi heslom "Náš zákazník náš pán". Vyrába sa ale len to, čo zákazník chce.

Známou rovnicu Náklady + Zisk = Cena

mení metóda Lean na Cena – Náklady = Zisk.

Zákazník nemá platiť pochybenia
a náklady firmy, ako je tomu v prvom znení rovnice.

Pozrite sa na naše služby, implementácie a školenia, ktoré sme pre Vás pripravili.

 


/*

Prečo Lean management?

image 02

Každá spoločnosť môže dosahovať úspech


Dnešná doba znamená úspory. Spoločnosti, poučené globálnou recesiou, chcú byť efektívnejšie. Na čo sa zamerať?

Účinným a osvedčeným riešením je metóda Lean production, známa tiež ako štíhla výroba. Eliminácia nákladov je ale len jednou z jej súčastí. Štíhla výroba nespočíva len v eliminácii zbytočnej práce na výrobnej linke, ale v komplexnom zefektívnenie práce.

Nie je podstatné, či sa metóda Lean aplikuje v továrni na autá, v nemocnici alebo v programátorskom tíme pre vývoj softvéru platobných terminálov. Ide to vždy a obzvlášť efektívna je implementácia v službách. Metodika Lean prináša výhody každej spoločnosti zo všetkých segmentov trhu.

Zákazníkom môže byť nový majiteľ automobilu, rovnako ako pacient či klient banky alebo užívateľ služby. Štíhlu výrobu môže skrátka zaviesť každá spoločnosť.