Uverejnený článok od know-how klubu

Konateľ spoločnosti FOREAST Agency Bc. Peter Staško, MSc, MBA uverejnil niekoľko zaujímavých článkov v oblasti Lean managementu. Prvý článok si môžte prečítať v prestížnom časopise KNOW-HOW-KLUB.

Opisovaný článok nájdete na strane 18

Know Ho Klub