Záštita nad projektmi


dsc 0299 new

Bc. Peter Staško, MSc, MBA
Konateľ spoločnosti FOREAST Agency s.r.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lucie oci

  Bc. Lucie Petříčková

 

 

 IMG 6726

 Bc. Michaela Radová

Naša stratégia a tím

Peter Staško je majiteľom spoločnosti FOREAST Agency s.r.o. Spoločnosť založil v roku 2007. Vzdelanie získal na Nottingham Trent University.

Má 12 ročné skúsenosti v oblasti riadenia kvality, lean managementu, six sigma ako aj leadership-u a couchingu, ktoré získal v nadnárodných spoločnostiach ako Molex, Honeywell, FIC ako aj v národných spoločnostiach ako Čemebo, Pegas Nonwovens. 

Je certifikovaný Black Belt, Lean Master, Lean Green Belt, je interný a externý audítor kvality. Absolvoval semináre rôznych spoločností ako Franklin Covey, Česká spoločnosť pre jakost, Bureau Veritas a iné. 

Peter spolupracoval na významných projektoch pre zákazníkov ako Ford, General Motors, Toyota, Boeing, Airbus, Bosch a mnoho iných.


Životopis nájdete na stránkach linkedin

Vyštudovala som VŠE v Prahe. Špecializujem sa úzko na podnikový marketing a manažment. V spoločnosti som poverená riadením jednotlivých projektov. Zodpovedám za strategické plánovanie, rozpočty a kontrolu priebehu jednotlivých činností. V súvislosti s realizovanými projektmi zaisťujem taktiež administratívnu podporu a komunikáciu so zákazníkmi.

Moji najdôležitejšou vlastnosťou je vytrvalosť, ktorá ma poháňa vpred v dosahovaní cieľov, kde dôvera v našu prácu je motorom lojality. Život a práca prinášajú rôzne príležitosti a prekážky, ale ak vidíte úspešnú firmu, niekto v minulosti urobil odvážne rozhodnutie. Našou úlohou je hľadať kreatívne cesty na to, aby ste mohli s našu pomocou robiť odvážne rozhodnutia a stať sa tak úspešní.

 

 

 

Študovala som na VŠB - TU Ostrava odbor marketing a obchod, teoretické východiská získaná štúdiom, bola vhodným základom pre budovanie praktických skúseností. Sebarealizácie v oblasti marketingu je pre mňa radosťou, a preto svoju prácu robím s nadšením a rada. Mať prácu, ktorá človeka baví je tou najlepšou cestou k úspechu.

V spoločnosti zaisťujem podklady pre marketingové projekty, produkty marketingovej podpory, propagačné materiály a spolupracujem pri tvorbe marketingových kampaní. Snažím sa do každého projektu zahrnúť to najlepšie zo seba, aby som mohla spolu so svojimi kolegami hrdo stáť za kvalitnou prácou spoločnosti FOREAST Agency.

Vízia a ciele

                                                                    Naša vízia


Uspokojovať potreby našich klientov prostredníctvom vysoko kvalifikovaných zamestnancov. Poskytovať našim zákazníkom konkurenčné výhody a nástroje pre zvýšenie kvality pracovného i osobného života.

Naše ciele :
 

  •   Byť prvou voľbou v oblasti poradenstva, konsultingu a projektového riadenia
  •   Úspešne rozvíjať spoluprácu s našimi partnermi a zvyšovať ich efektivitu a ziskovosť
  •   Neustále rozvíjať vedomosti a schopnosti, hľadať nové a inovatívne riešenia a tieto následne uplatňovať v prospech našich klientov.

 Špičkoví ľudia pre špičkové výsledky


Naši zamestnanci sú našim najväčším aktívom. Trvalo pracujeme na rozvíjaní ich potenciálu a nájdení vnútornej motivácie pre čo najlepší pracovný výkon.
 
Veríme, že špičkové služby našim partnerom môžu poskytovať iba excelentní ľudia. Naša firemná kultúra je založená na spolupráci, posilňuje vzájomnú úctu a otvorenú komunikáciu. 

Náš tím chce byť s našimi partnermi o krok napred, a preto jediným kľúčom k úspechu je osobná integrita, odvaha, odhodlanie, vernosť a profesionalita.
 
Pracujeme, aby sme pomáhali dosiahnuť úspech ostatným.