Školenia pre Lean management


Chcete byť certifikovaný Lean green belt, alebo chcete mať prehľad o lean nástrojoch a vedieť ich používať v praxi? Využijte a objednajte si rôzne školenia, ktoré Vám pripravíme priamo na mieru. Poskytujeme 3 druhy vyučovaných metód:

Školenia pomocou elearningu


Forma e-Learningu je v dnešnej dobe veľmi flexibilná a pomáha klientom určovať si tempo vzdelávania.

Čo je e-Learning?
Je to forma distančného štúdia, kde si študent - klient určuje tempo štúdia a môže sa individuálne vzdelávať aj mimo pracovného prostredia.

Aké sú požiadavky na e-Learning?
Stačí Vám počítač, pripojenie na internet a mikrofón.

Viac

Školenia v našich priestoroch


Spoločnosť FOREAST Agency pripravila pre svojich klientov aj prezenčné formy školení a to v prenajatých priestoroch v Brne, Prahe, Košiciach a Bratislave.

Školenie prebieha prezenčnou formou, to znamená, že účastník školenia je fyzicky prítomný. Školenie zahŕňa prezentácie, video sekvencie, workshop cvičenia a mnoho zaujímavých aplikácií. Súčasťou školenia sú materiály v papierovej podobe.


Viac

Školenia priamo u klienta


Klient je ten, kto si určuje najvodnejšiu formu školení. Preto sme pripravený aplikovať školenie aj priamo v priestoroch klienta.

Táto forma je vhodná v prípade, ak si klient žiada aby príklady používané pri školení boli s prostredia klienta. Školenie priamo u klienta si však vyžaduje disciplínu v podobe udržania zamestnancov na školení, aby neboli pracovne zaťažený aj pri školení.Viac