Školenia v našich priestoroch


Spoločnosť FOREAST Agency pripravila pre svojich klientov aj prezenčné formy školení a to v prenajatých priestoroch v Brne, Prahe, Košiciach a Bratislave.

Školenie prebieha prezenčnou formou, to znamená, že účastník školenia je fyzicky prítomný. Školenie zahŕňa prezentácie, video sekvencie, workshop cvičenia a mnoho zaujímavých aplikácií. Súčasťou školenia sú materiály v papierovej podobe.Školenie je štandardne zakonšené testom, avšak na vyžiadanie klienta je možná vo vybraných školeniach aj certifikácia

PREJSŤ na zoznam a objednavanie školení