Aké služby poskytujeme


Naším klientom chceme poskytovať špičkové poradenské služby, ktoré sú učené pre širokú škálu zameraní. Preto Vám ponúkame minimálne 3 rôzne druhy konzultácií a realizácií.

FOREAST "Exclusive"


Balík služieb určený pre klientov, ktorý požadujú výber riešenia projektu, jeho plán ako aj kompletnú realizáciu na kľúč

Balík služieb obsahuje:

Analýzu potrieb klienta
Vypracovanie projektu
Vypracovanie postup - 4 fázy realizácie projektu
Implementáciu školení
Realizáciu a implementáciu projektu
Overenie realizácie projektu

Výstup:

Zaškolený zamestnanci
Implementované všetky nástroje zo školení
Kompletná realizácia na kľúč podľa požiadaviek klienta

PoŽIADAŤ O konzultÁciU

/*

FOREAST "Comfort"


Balík služieb určený pre klientov, ktorý potrebujú v krátkom čase zaškoliť  a efektívne zvyšovať kvalifikáciu zamestnancov


Balík služieb obsahuje:

Analýzu potrieb klienta
Definovanie oblastí pre školenia
Zaškolenie zamestnancov pomocou:
-Interaktívnych workshopov
-Video sekvencií a seminárov
-Pomocou nezávislého elearningu
-Testov a certifikácií

Výstup:

Zvýšenie kvalifikácie vo veľmi krátkom čase
Efektívne zvolený program školení
Zlepšenie produktivity

PoŽIADAŤ O konzultÁciU

FOREAST "Easy"


Balík služieb pripravený pre efektívne riešenia problémov, ktoré klient potrebuje okamžite a nezáväzne riešiť


Ako konzultácia prebieha?
Konzultanti spoločnosti FOREAST Agency sa zúčastnia jednania, kde potrebujete problém vyriešiť, poskytnú svoju odpornú pomoc, vypracujú návrh riešení a odporučenia ako problém vyriešiť.

Balík služieb obsahuje:

Analýzu problému
Vyhodnotenie analýzy
Návrh riešení

Výstup:

Štúdia uskutočniteľnosti
Pre-test riešenia
Štúdia spôsobilosti


PoŽIADAŤ O konzultÁciU