Ponúkame Vám implementácie priamo pre Vašu spoločnosť


Spoločnosť FOREAST Agency ponúka svojim klientom nielen zvyšovanie kvalifikácii formou školení, alebo teoretických konceptov, ale ponúka priamo implementovanie projektov na mieru klienta. Implementujeme a realizujeme stratégiu Lean enterprise, alebo len niektoré nástroje koncepcie Lean managementu.

Lean nástroje pre zmapovanie stavu


Každá spoločnosť potrebuje vedieť v akom stave sa nachádza


Pomôžeme Vám presne definovať základnú koncepciu lean managementu a ukážeme Vám, aké sú základne predpoklady preto, aby ste mohli neustále rásť. Preto sme pre Vás pripravili nástroje, ktoré pomocou lean managementu realizujú predpoklad rastu.


 

icon 0000 home Baseline icon 0006 monitor Lean pre
management
icon 0011 speaker VSM
icon 0003 chat Eliminácia
plýtvania
icon 0010 address-book Hoshin
plánovanie
icon 0014 network Lean
koncept

 

 

 


 

 

Lean nástroje pre zlepšovanie


Pre generálnych, technických a výrobných riaditeľov


V rámci zvyšovania efektivity odporúčame zavedenie jedného alebo niekoľkých nástrojov na zlepšovanie procesov a riadenia vo výrobe. Tieto nástroje vznikali vo významných svetových spoločnostiach a 

6s 6S icon 0067 faq Kaizen icon 0009 graph Table
mgm.
icon 0044 files 8D icon 0047 news Sugg.
box
icon 0049 tag FMEA
 icon 0036 umbrella SPC  icon 0046 cart FIFO  icon 0045 ticket MOR
icon 0017 key Key
point

 
 

Lean nástroje pre neustály rast


Pre generálnych, technických a výrobných riaditeľov


V rámci zvyšovania efektivity odporúčame zavedenie jedného alebo niekoľkých nástrojov na zlepšovanie procesov a riadenia vo výrobe. Tieto nástroje vznikali vo významných svetových spoločnostiach a zahrňujú know-how pre vylepšenie procesov v


 

icon 0048 liefbuoy TPM icon 0032 gallery Red
table
icon 0026 reel Red
diamant
icon 0033 prize CTQ icon 0024 stamp OTS icon 0014 network FLI
icon 0035 projects  MSA  icon 0055 savings APQP icon 0057 sticker  PPAP