Školenia priamo u klienta


Klient je ten, kto si určuje najvodnejšiu formu školení. Preto sme pripravený aplikovať školenie aj priamo v priestoroch klienta.

Táto forma je vhodná v prípade, ak si klient žiada aby príklady používané pri školení boli s prostredia klienta. Školenie priamo u klienta si však vyžaduje disciplínu v podobe udržania zamestnancov na školení, aby neboli pracovne zaťažený aj pri školení.
Veľkou výhodou je, že sa školenie môže častokrát presunúť priamo do aktívneho prostredia spoločnosti.

PREJSŤ na zoznam a objednavanie školení