Školenia pomocou elearningu


Forma e-Learningu je v dnešnej dobe veľmi flexibilná a pomáha klientom určovať si tempo vzdelávania.

Čo je e-Learning?
Je to forma distančného štúdia, kde si študent - klient určuje tempo štúdia a môže sa individuálne vzdelávať aj mimo pracovného prostredia.

Aké sú požiadavky na e-Learning?
Stačí Vám počítač, pripojenie na internet a mikrofón.


Ako prebieha štúdium?

Štúdium prebieha jednoducho tak, že sledujete danú prednášku, ktoru si môžte prehrať znova, písať si poznámky, a dostávaťe rôzne úlohy. Táto forma obsahuje video sekvencie, rôzne worshopy, úlohy a interaktivné riešenia

Ako prebieha konzultácia?
Konzultácia prebieha elektronicky pomocou webove kamery, zdeľanéj pracovnej plochy a inteaktívného menu, prípadne e-mailovou komunikáciou a elektronickým fórom pre danu tématiku.

Čím a ako je ukončené štúdium?

Väčšinou je štúdium ukončované testom, ktorý preverí Vaše poznatky získane počas štúdia.

Je možné certifikácia daného študia?
Niektoré formy štúdia ako lean white belt, alebo niektore z vybraných nástrojov sa môžu ukončiť certifikáciou od medzinárodnej spoločnosti LSSFAC. Po obdržaní certifikátu získate medzinárodne platný certifikát. Niektore školenia však neumožnujú certifikáciu, avšak obdržíte osvedčenie od spoločnosti FOREAST Agency o absolvovaní štúdia.

PREJSŤ na zoznam a objednavanie školení