ÚSPORA 10-30% NÁKLADOV VĎAKA 5S

Pojmy „štíhla výroba“ a „štíhla kancelária“ neznamenajú nič iné, ako efektívnejšiu prácu a činnosti  s ňou súvisiace. A i napriek tomu, že sa s týmito iniciatívami stretávame predovšetkým u väčších firiem, môžu z nich úspešne profitovať aj malé a stredné firmy,  dokonca aj samotní jednotlivci. 

Tieto zefektívnenia prebiehajú väčšinou aplikáciou rôznych metód, ktoré v mnohých prípadoch pochádzajú priamo od najväčších inovátorov v podnikaní, od firiem ako Toyota či GE. Ich uplatnenie nájdeme vo výrobe, v službách a obchodoch. V novom seriáli Know How Klubu si predstavíme jednotlivé metódy a spôsoby, ktorými tieto úspešne realizovať  práve vo Vašej firme.

Jednou z najmenej náročných, a pritom veľmi účinných spôsobov ako dosiahnuť väčšiu efektivitu práce,  je zavedenie takzvanej metódy „5S“.


Čo to je 5S?


Mnoho ľudí sa totiž domnieva, že 5S znamená upratovanie. A to často aj vrátane niektorých manažérov,  ktorí metódy  do  firiem   zavádzajú.  5S  však  znamená  oveľa   viac – jedná sa o jeden zo základných kameňov štíhlej výroby či štíhlej kancelárie.


Skratka 5S pochádza z pomenovania jednotlivých krokov :


Seiri = poriadok na pracovisku

Seiton = vytrieďovanie, usporiadanie

Seiso = čistota, udržiavanie poriadku

Seikutsu = štandardizácia

Shitsuke = štandardizácia, zaškolenie

 

Bližší opis jednotlivých krokov je možné nájsť  v mnohých zdrojoch na internete. Dôležité však je prispôsobiť všetky kroky potrebám konkrétnej firmy a s ohľadom na jej zamestnancov. Preto, skôr ako samotný návod, odporúčame konzultovať zavedenie s odborníkmi. Kvalitný  odborník  Vám  totiž   predvedie  prinajmenšom prvú bezplatnú konzultáciu a spolu zistíte, či je pre Vás 5S vhodné, či Vám jeho zavedenie môže pomôcť (vrátane konkrétneho vyčíslenia úspor).

 

Aké sú výhody 5S?


Nesprávne zavedené 5S skončí skôr jeho negatívnym vnímaním pracovníkmi  a nepoužívaním dôležitých postupov v praxi. Pri správnom zavedení však môžete dosiahnuť niekoľko dôležitých úspechov :


Vyššia účinnosť vďaka odstráneniu neporiadku a vyššej organizovanosti


Menšie meškanie vďaka lepšej organizácii pracovných plôch (ako vo výrobe, tak i v kancelárii  a ľahšie objavovanie chýbajúcich nástrojov a dokumentov)


Skrátenie času výroby vďaka dobrému a ergonomickému usporiadaniu nástrojov a zariadení


Lepšia morálka vďaka zapojeniu sa zamestnancov a prispôsobeniu pracoviska ich potrebám a na základe ich spätnej väzby


Využitie v marketingu vďaka možnosti použitia v predajnej argumentácii a na získanie dôvery zákazníkov (napr. využitím jedného z log 5S na propagačných materiáloch)


Vyššia kvalita vďaka štandardizácii práce, údržby pracovných miest a zníženiu rizík


Úspora energie vďaka zvýšeniu efektivity

 

Na čo si dávať pozor?


Je dôležité si uvedomiť, že zavádzanie týchto metód neznamená premeniť ľudí na robotov. Cieľom je zjednodušiť im prácu a zvýšiť tak i výkon celej firmy. Pri zavádzaní je preto nutné dbať nielen na jednotlivé pravidlá a metódy, ale predovšetkým na ich prispôsobenie sa práve Vašim pracovníkom a práci, ktorú odvádzajú. A aj vzhľadom k tomu, že ľudia v Českej republike sú k podobným veciam kritickejší, a v niektorých prípadoch sa môžu podobným iniciatívam brániť, je dobré premyslieť a načasovať spôsob, akým bude zavedenie komunikované Vašim zamestnanom.

Základom úspechu je totiž to, že sa do tejto práce zapoja všetci zamestnanci. 

Autor: Peter Staško, uverejnený 17-8-2012, časopis: Kow How Klub