ŠTÍHLA VÝROBA : RECEPT NA ÚSPECH KAŽDEJ FIRMY

Lean production alebo štíhla výroba a interim management  sú termíny, ktoré skloňujú firmy  v súčasnosti oveľa častejšie ako v minulosti. Z akého dôvodu? Tlak na stále efektívnejší chod firiem, „orezávanie“ zbytočných výdavkov a nutnosť eliminácie všetkého, čo sa prakticky neodráža v službe zákazníkovi.

Možno ste podobnú situáciu zaznamenali aj vo Vašej firme. Zistili ste, že investície do chodu firmy sú veľmi vysoké a začali ste šetriť náklady. Znížili ste výdaje na marketing, zrušili ste menej výnosné oddelenia, znížili ste platy zamestnancov.  Tradičný problém ste riešili tradičným a neobľúbeným spôsobom, a to bez toho, aby ste sa zamysleli nad existenciou  efektívnejších, menej bolestivých krokov.

 

Ako spoznám, že naša firma je efektívna?


Ak na nasledujúce otázky odpoviete „ÁNO“,  už teraz aplikujete princípy štíhlej výroby.

 1. 1.Dokážete vo svojejzdvojnásobiť produktivitu práce?
 2. 2.Zredukovali ste množstvo zásob vo svojich skladoch až90%?
 3. 3.Znížili ste počet nepodarkovodpadu až na polovicu?
 4. 4.Dokážete uviesť nový produkt na trh rýchlejšie ako kedykoľvek predtým?
 5. 5.Viete ako rozšíriť spektrum svojich výrobkov za veľmi nízke dodatočné náklady?

 

Kde mám začať?


Štíhla výroba je súbor postupov a procesov, ktoré majú vplyv na celý výrobný proces : výrobné pracovisko, výrobné linky, strojové zariadenie, výrobní pracovníci. Cieľom je mať stabilnú, flexibilnú a štandardizovanú výrobu.

 • redukujte veľkosti výrobných dávok
 • aktívne komunikujte so svojimi zákazníkmi z hľadiska „vyvažovania“ požiadaviek a odvolávok
 • informujte zákazníkov o prebytkoch na Vašich skladoch a ponúkajte  ich na predaj (i novým/ potenciálnym zákazníkom)
 • výrobu a montáž začínajte iba v prípade dostupnosti  všetkých potrebných dielov a materiálu
 • analyzujte nákupy z pohľadu skutočnej „potreby“ (zákazníckych potrieb)
 • zabezpečte, aby stroje a zariadenia na výrobu boli vždy pripravené,  a aby sa kvôli opravám nemusela posúvať realizácia zákazky
 • neplaťte zamestnancom za to, že vyrábajú nepotrebné diely či výrobky
 • redukujte réžiu a náklady na administratívu – využívajte moderné nástroje aplikácie, outsorcujte. Ušetrené peniaze investujte do ďalšieho vývoja výroby a zvyšovania kvalifikácie Vašich odborných pracovníkov.

 

Pomôže externý manažér


 

Metóda Lean sa dá v súčasnosti aplikovať prakticky v každej firme, v  každom odvetí. Peter Staško, konateľ spoločnosti FOREAST Agency, s.r.o. dodáva : „Prvým krokom k štíhlej výrobe, teda k odrezaniu jej zbytočných a nákladných prvkov, je starostlivá analýza potrieb firmy, na ktorú nadväzuje konkrétny projekt a potom samotná aplikácia. O tú sa postarajú po zaškolení samotní firemní manažéri  alebo firma využije interim manažéra. Interim manažéri majú neskreslený a racionálny pohľad na chod firmy, takže dokážu bez emócií určiť, kde je nutné chod firmy ovplyvniť. Firmu tak rýchlo a efektívne zbavia “nadbytočného tuku“.

Autor: Peter Staško, uverejnený 5-6-2012, časopis: Kow How Klub