Prečo Lean management?

image 02

Každá spoločnosť môže dosahovať úspech


Dnešná doba znamená úspory. Spoločnosti, poučené globálnou recesiou, chcú byť efektívnejšie. Na čo sa zamerať?

Účinným a osvedčeným riešením je metóda Lean production, známa tiež ako štíhla výroba. Eliminácia nákladov je ale len jednou z jej súčastí. Štíhla výroba nespočíva len v eliminácii zbytočnej práce na výrobnej linke, ale v komplexnom zefektívnenie práce.

Nie je podstatné, či sa metóda Lean aplikuje v továrni na autá, v nemocnici alebo v programátorskom tíme pre vývoj softvéru platobných terminálov. Ide to vždy a obzvlášť efektívna je implementácia v službách. Metodika Lean prináša výhody každej spoločnosti zo všetkých segmentov trhu.

Zákazníkom môže byť nový majiteľ automobilu, rovnako ako pacient či klient banky alebo užívateľ služby. Štíhlu výrobu môže skrátka zaviesť každá spoločnosť.