ŠTÍHLÁ VÝROBA: RECEPT ÚSPĚCHU PRO KAŽDOU FIRMU

Lean production neboli štíhlá výroba a interim management, jsou dva termíny, které firmy v současné době skloňují čím dál častěji. Důvod? Tlak na stále efektivnější chod firem, „odřezávání“ zbytečných výdajů a nutnost eliminace všeho, co se prakticky neodráží ve službě zákazníkovi.

Možná jste podobnou situaci zaznamenali ve své firmě také. Přišli jste na to, že investice do firemního chodu jsou velmi vysoké a začali jste šetřit na nákladech. Snížili jste výdaje na marketing, zrušili méně výdělečná oddělení, nebo jste snížili platy zaměstnancům. Tradiční problém jste tedy řešili tradičními a neoblíbenými způsoby aniž byste se zamýšleli nad tím, zda-li neexistují efektivnější a méně bolestivé kroky.

Jak poznám, že je naše firma efektivní?

Pokud si na následující otázky odpovíte „ANO“, aplikujete již principy štíhlé výroby.


1.     Dokážete ve své firmě až zdvojnásobit produktivitu práce?
2.     Zredukovali jste množství zásob ve svých skladech až o 90 %?
3.     Snížili jste až na polovinu počet zmetků a odpadu?
4.     Dokážete uvést nový výrobek na trh rychleji než kdykoliv předtím?
5.     Umíte rozšířit spektrum svých výrobků za velmi nízké dodatečné náklady?


Kde mám začít?

Štíhlá výroba je soubor postupů a procesů, které ovlivňují celý výrobní proces: výrobní pracoviště, výrobní linky, strojní zařízení, výrobní pracovníci. Cílem je mít stabilní, flexibilní a standardizovanou výrobu.

- redukujte velikosti výrobních dávek

- komunikujte aktivně se svými zákazníky z hlediska „vyvažování“ požadavků a odvolávek

- informujte zákazníky o přebytcích na Vašich skladech a nabízejte je k prodej (inovým/potenciálním zákazníkům)

- zahajujte výroby či montáže pouze v případě, že jsou dostupné veškeré díly a materiály

- zablokujte výroby, pokud aktuálně neexistují požadavky interního či externího zákazníka

- analyzujte nákupy z pohledu skutečné „potřebnosti“ (zákaznických potřeb)

- zajistěte, aby stroje a zařízení na výrobu byly vždy připravené a nemusela se kvůli opravám odsouvat ralizace zakázky

- neplaťte zaměstnancům za to, že vyrábějí nepotřebné díly či výrobky apod.

- redukujte režie a náklady na administrativu – využívejte moderní nástroje a aplikace, outsorcujte.   Ušetřené peníze investujte do dalšího vývoje výroby a zvyšování kvalifikace Vašich odborných pracovníků


Pomůže externí manažer

Metoda Lean se dá v současnosti aplikovat prakticky v každé firmě každého odvětví. Peter Staško, jednatel FOREAST Agency s.r.o. dodává: „Prvním krokem ke štíhlé výrobě, tedy odřezání jejích zbytečných a nákladných prvků, je pečlivá analýza potřeb firmy, na kterou navazuje konkrétní projekt a pak samotná implementace. O tu se buď firemní manažeři postarají po zaškolení sami, nebo firma využije interim manažera. Interim manažeři mají nezkreslený a racionální pohled na chod firmy, takže dokáží bez emocí určit, kde je třeba chod ovlivnit. Firmu tak rychle a efektivně zbaví nadbytečného tuku.“