ÚSPORA 10-30% NÁKLADŮ DÍKY 5S

Pojmy "štíhlá výroba" či "štíhlá kancelář" neznamenají nic jiného než zefektivnění práce a činností s ní souvisejících. A i když se s těmito iniciativami setkáváme spíše u větších firem, mohou z nich úspěšně profitovat i malé a střední firmy, či dokonce samotní jednotlivci.

Tato zefektivnění probíhají většinou aplikací různých metod, které v mnoha případech pocházejí od přímo od největších inovátorů v podnikání, od firem jako Toyota či GE. Jejich uplatnění najdeme jak ve výrobě, tak ve službách či obchodech. V novém seriálu Know How Klubu si budeme představovat jednotlivé metody a způsoby, jakými tyto úspěšně realizovat právě ve Vaší firmě.

Jednou z nejméně náročných a přitom velice účinných jak dosáhnout větší efektivity při práci je zavedení takzvané metody "5S".

 

Co to je 5S?


Mnoho lidí se totiž domnívá, že 5S znamená úklid. A to často včetě některých manažerů, kteří metody do firem sami zavádějí.  5S však znamená mnohem více - jedná se jeden ze základních kamenů štíhlé výroby či štíhlé kanceláře.


Zkratka 5S pochází z pojemnování jednotlivých kroků:


Seiri = pořádek na pracovišti
Seiton = vytřiďování, uspořádání
Seiso = čistota, udržování pořádku
Seikutsu = standardizace
Shitsuke = standardizace, zaškolení


Bližší popis jednotlivých kroků lze nalézt v mnoha zdrojích na internetu. Důležité však je, přizpůsobit všechny kroky s potřebami konkrétní firmy a s ohledem na jejich zaměstnance. Proto spíše než samotný návod doporučujeme konzultovat zavedení s odborníky. Kvalitní odborník Vám totiž provede alespoň první bezplatnou konzultaci a spolu tak zjistíte, zda je pro Vás 5S vhodné a jak by Vám jeho zavedení mohli pomoci (vč. konkrétního vyčíslení úspor).


Jaké jsou výhody 5S?


Špatně zavedené 5S skončí spíše negativním vnímáním pracovníků a nepoužíváním důležitých postupů v praxi. Při správném zavedení však můžete dosáhnout několika důležitých úspěchů:


VYŠŠÍ ÚČINNOST díky odstranění nepořádku a vyšší organizovanosti


MÉNĚ ZPOŽDĚNÍ díky lepší organizace pracovních ploch (ať již ve výrobě či v kanceláři) a snadnějšímu objevování chybících nástrojů či dokumentů


ZKRÁCENÍ ČASU VÝROBY díky dobrému a ergonomickému uspořádání nástrojů a zařízení


LEPŠÍ MORÁLKA díky zapojení zaměstnanců a přizpůsobení pracoviště jejich potřebám a na základě jejich zpětné vazby


VYUŽITÍ V MARKETINGU díky možnosti použití v prodejní argumentaci a pro získání důvěry zákazníků (např. využitím jednoho z log 5S na propagačních materiálech)


VYŠŠÍ KVALITA díky standardizaci práce, údržby pracovních míst a snížení rizik


ÚSPORA ENERGIE díky zvýšení efektivity


Na co si dát pozor?


Je důležité si uvědomit, že cílem zavádění těchto metod není proměňovat lidi v roboty. Cílem je usnadnit jim práci a zvýšit tím i výkon celé firmy. Při zavádění je tak nutné dbát nejen na jednotlivá pravidla a metody, ale zejména na jejich přizpůsobení právě pro Vaše pracovníky a práci kterou odvádějí. A i vzhledem k tomu, že jsou lidé v České republice často k podobným věcem kritičtí a v některých případech se mohou podobným iniciativám bránit, je dobré promyslet i načasování a způsob, jakými bude zavedení komunikováno Vašim zaměstnancům.

Základem úspěchu je totiž to, že se do této práce zapojí všichni zaměstnanci.