Obľúbené Email

Zoznam a objednávka školenia

Lean nástroje

Kurz:
 
# Meno kurzu Dátum začiatku kurzu Dátum konca kurzu Cena Použiť online
11 Školenie Hoshin plánovanie Nieje špecifikované Nieje špecifikované 0 CZK

Cílem Hoshin plánovanie je zadefinovanie cieľov a smerovania podniku (vízia podniku, potreby zákazníkov, ekonomická situácia). Umožňuje prepojenie strategických cieľov spoločnosti s jednotlivými kľúčovými pracovníkmi.

 

Cieľová skupina: pracovníci zodpovední za strategické riadenie podniku a tvorbu stratégie

 

Obsahová náplň:

 • Podstata a prínos Hoshin plánovania pre organizáciu
 • Kľúčové fáze Hoshin plánovania (PDCA)
 • Definice strategických cielů
 • Výber kľúčových pracovníkov
 • Spojení strategických cielů spoločnosti s cieľmi jednotlivcov a tímov
Poče zobrazení: 1252
Lektor: Peter Stasko
Lokácia:
Skupina:
Úroveň: Jednoduchá
Kapacita: 100 z 100
12 Školenie Key Point Nieje špecifikované Nieje špecifikované 0 CZK

Key Point je veľmi jednoduchá metóda ako evidovať zákaznícke nástroje vizuálnym spôsobom. Tento jednoduchý nástroj vizualizuje interné a externé reklamácie, chyby a dôležité upozornenia.

 

Cieľová skupina: management výroby a kvality, pracovníci oddelenia reklamácií

 

Obsahová náplň:

 • Podstata a prínos Key Point pre organizáciu
 • Podstata metódy Gemba ("go to see")

              - kľúčový prístup pri riešení problémov

              - ak chceme pochopiť prečo daný problém nastal, je nutné ísť priamo na miesto, kde k problému došlo

 • Návrh a realizácia riadenia reklamácií
 • Spôsob implementácie metódy Gemba do procesu
 • Príklady a simulácie Key Point
Poče zobrazení: 1230
Lektor: Peter Stasko
Lokácia:
Skupina:
Úroveň: Jednoduchá
Kapacita: 100 z 100
13 Školenie MOR Nieje špecifikované Nieje špecifikované 0 CZK

Management overview reporting využíva jednoduché manažérske metódy pre reportovanie významných a hlavne prioritných ukazovateľov. Ukážeme Vám, ako je možné jednoducho štandardizovať ukazovatele výroby a kvality. Absolventi kurzu budú vedieť navrhnúť a nastaviť jednoduchý a prehľadný reportovacie systém zo štandardnými ukazovateľmi pre management.

 

Cieľová skupina: management výroby a kvality

 

Obsahová náplň:

 • Podstata a principy nástroje MOR pre organizáciu
 • Reportovacie systém
 • Spôsoby reportovania
 • Mapovanie súčasného stavu dokumentácie a fungovania reportovacieho systému
 • Štandardizácia výstupov výroby a kvality
 • PPM
 • Yield
 • OTTR
 • Správne nastavenie ukazovateľov k reportovanie
Poče zobrazení: 1846
Lektor: Peter Stasko
Lokácia:
Skupina:
Úroveň: Jednoduchá
Kapacita: 100 z 100
14 Školenie Ok To Ship Nieje špecifikované Nieje špecifikované 0 CZK

Ok To Ship je spôsob garantovania plánovanej kvality pre zákazníka. Tento proces zabezpečuje, že zákazník dostane iba garantovanú najvyššiu kvalitu. V kurzu sa naučíte ako mať výnimky z postupov (zmeny VS) stále pod kontrolou, budete schopní navrhnúť a aplikovať metódy a pracovné postupy, ktoré povedú k úspešnej výrobe.

 

Cieľová skupina: management výroby a kvality

 

Obsahová náplň:

 • Podstata a prínos procesu OTS pre organizáciu
 • Proces kvalifikácie liniek
 • Nastavenie procesu riadenej odchýlky
 • Dôvody, prečo nevyrábať na nekvalifikovaných linkách
 • Ako garantovať kvalitu
 • Praktické príklady
Poče zobrazení: 1170
Lektor: Peter Stasko
Lokácia:
Skupina:
Úroveň: Jednoduchá
Kapacita: 100 z 100
15 Školenie Red diamant Nieje špecifikované Nieje špecifikované 0 CZK

Pomocou metódy Red diamant Vás naučíme identifikovať a správne riadiť kritické procesy (potenciální kvalitativní risk) a poukázať tak na priority a správny prístup k špeciálnym procesom. Budete vedieť kontrolovať kritické procesy, a tým garantovať a neustále zvyšovať kvalitu.

 

Cieľová skupina: vedúci pracovníci, pracovníci jednotlivých procesov, špecialisti

 

Obsahová náplň:

 • Podstata a prínos procesu Red diamant pre organizáciu
 • Správne zadefinovanie kritických procesov
 • Filozófia Cpk - štatistický ukazovateľ aplikovaný pri definovaní spôsobilosti procesu
 •       Naučíte sa ako v praxi  pomocou Red diamantu riadiť procesy
 •       Nadobudnete schopnosť úspešne nastaviť proces riadenia
 •       Príklady z praxe, fotosnímky
Poče zobrazení: 1214
Lektor: Peter Stasko
Lokácia:
Skupina:
Úroveň: Jednoduchá
Kapacita: 100 z 100
16 Školenie Red Table Nieje špecifikované Nieje špecifikované 0 CZK

Red table pomáha sprehľadniť reklamácie. Používa sa pre vizualizáciu reklamácií priamo vo výrobe. Kurz Vám pomôže znižovat reklamácie pomocou vizualizácie počtu a konkretnych detailov. Naučíme Vás implementovať túto metódu do praxe a pomôcť tak zamestnancom rýchlo reagovať na problémy zákazníkov.

 

Cieľová skupina: management výroby a kvality, pracovníci oddelenia reklamácií

 

Obsahová náplň:

 • Podstata a prínosy Red table pre organizáciu
 • Informácie vyobrazené na Red table
 • Čo je princíp „červená je nežiaduca" – nežiaduci efekt pre výrobu
 • Čo je princíp „vidí to aj zákazník" – každý vidí reklamácie, a to je motivácia ich eliminovať
 • Názorné príklady uplatnenia v praxi
 • Implementácia Red table
Poče zobrazení: 1239
Lektor: Peter Stasko
Lokácia:
Skupina:
Úroveň: Jednoduchá
Kapacita: 100 z 100
17 Školenie SPC Nieje špecifikované Nieje špecifikované 0 CZK

SPC predstavuje preventívny nástroj riadenia kvality, pretože na základe včasného odhaľovania významných odchýlok procesu od vopred stanovenej úrovne. Umožňuje vykonávať zásahy do procesu, s cieľom dlhodobo ho udržiavať na prípustné a stabilnej úrovni. Naučíme Vás, ako štatisticky vyhodnocovať procesy a udržať ho na stabilný a prípustné úrovni.

 

Cieľová skupina: pracovníci kontroly, kontrolný technici, vedúci výroby, management kvality a ostatní vedúci pracovníci

 

Obsahová náplň:

 • Podstata a prínos nástroje SPC pre organizáciu
 • Príčiny a druhy variability
 • Základy štatistiky a jej vzťah k variabilite a spôsobilosti procesov
 • Naučíte sa vytvoriť a vyhodnotiť grafické nástroje štatistického meranie (histogram, bodový graf, stĺpcový graf, paretov diagram)
 • Naučíte sa vytvoriť a vyhodnotiť analytické nástroje štatistického meranie
 • Miera polohy (aritmetický Priemer, medián, modus)
 • Miera rozptýlením (rozpätie, rozptyl, smerodajné odchýlky)
 • Zoznámite sa s nástrojmi štatistického hodnotenia kvality
 • Regulačné diagramy (tvorba a vyhodnotenie)
Poče zobrazení: 1929
Lektor: Peter Stasko
Lokácia:
Skupina:
Úroveň: Jednoduchá
Kapacita: 100 z 100
18 Školenie Suggestion box Nieje špecifikované Nieje špecifikované 0 CZK


Suggestion box je nástroj, ako efektívne a prakticky zapojiť celú spoločnosť do zlepšovaní. Zpoznáte pravý význam a hodnotu schránok pre podnik, ake je správne umiestnenia schránok, ich pravidelné a časté "vyprázdňovaní" a ako správne analyzovať a pracovať s nápadom.

 

Cieľová skupina: stredný management, vedúci tím, pracovníci personálneho oddelenia

 

Obsahová náplň:

 • Podstata a prínos nástroje Suggestion box pre organizáciu
 • Vysvetlenie pojmu PDCA (demingov cyklus) - "nekonečný" cyklus plánovaného a organizovaného zlepšovanie
 • Princíp neustáleho zlepšovania
 • Interná komunikácia
 • Nastavenie otvorenej komunikácie a schránky pre zlepšovacie návrhy
 • Formuláre a ich vyplňovaní (ukážky z praxe) 
Poče zobrazení: 1826
Lektor: Peter Stasko
Lokácia:
Skupina:
Úroveň: Jednoduchá
Kapacita: 100 z 100
19 Školenie systémov merania Nieje špecifikované Nieje špecifikované 0 CZK

Každý proces merania má svoju odchýlku a svoju stabilitu. Avšak tá sa môže po čase meniť. Opakovateľnosť a reprodukovateľnosť sú jedným z významných ukazovateľov procesu merania, ktorý zabezpečeuje stabilitu procesu. Pomocou metódy Measurement system analysis Vas naučíme, ako správne riadiť a stabilizovať proces merania.

 

Cieľová skupina: vedúci pracovníci, pracovníci zodpovední za proces merania

 

Obsahová náplň:

 • Podstata a prínos nástroja MSA pre organizáciu
 • Základné pojmy, terminológia a charakteristika systému merania
 • Prvky analýzy systému merania
 • Chyby v merania
 • Zdroje variability
 • Zpôsobilosť meracieho systému 
 • Štúdia Gage R&R - kvantifikuje zdroje variability merania 
 • Filozófia Cpk - štatistický ukazovateľ aplikovaný pri definovaní spôsobilosti procesu
Poče zobrazení: 1245
Lektor: Peter Stasko
Lokácia:
Skupina:
Úroveň: Jednoduchá
Kapacita: 100 z 100
20 Školenie Table management Nieje špecifikované Nieje špecifikované 0 CZK

Board management štandardizuje všetky reportovacie výstupy, vizualizuje poriadok a učí disciplíne. V kurzu Vás naučíme, jak vytvořit organizované, produktívne a vizualizované pracovisko.

 

Cieľová skupina: stredný a nižší management

 

Obsahová náplň:

 • Podstata vizuálneho managementu a jeho prínos pre organizáciu
 • Nástroje table management
 • Standardizácie a tvorba tabúľ
 • Praktický návrh tabúľ (lokalizácia, obsah a vizuálna stránka)
 • Príklady z praxe
Poče zobrazení: 1219
Lektor: Peter Stasko
Lokácia:
Skupina:
Úroveň: Jednoduchá
Kapacita: 100 z 100

Strana 2 z 3