Obľúbené Email

Zoznam a objednávka školenia

Lean nástroje

Kurz:
 
# Meno kurzu Dátum začiatku kurzu Dátum konca kurzu Cena Použiť online
21 Školenie TPM Nieje špecifikované Nieje špecifikované 0 CZK

Vo chvíli, keď zariadenie čaká na opravu je už neskoro. Vďaka Total productive maintenance budete môcť predchádzať prestojom spôsobeným poruchami na zariadeniach a znížite náklady na opravy. Základné činnosti (autonómne) údržby sa stanú súčasťou štandardného používania zariadenia. Cieľom je maximalizovať efektívnosť strojov a zariadení a vytvoriť tak optimálne podmienky vo vzťahu ČLOVĚK-STROJ.

 

Cieľová skupina: vedúci výroby, technológie / údržby, výrobné zamestnanci, technici

 

Obsahová náplň:

  • Podstata TPM a jej prínos pre organizáciu
  • Základné časti a piliere TPM
  • Etapy budovania TPM v podniku
  • Program autonómnej údržby
  • Systém plánovanie údržby
  • Systém pre návrh preventívnej údržby, včasné kontroly a opravy zariadení
  • Efektivita zariadenia, druhy strát
  • Predstavíme Vám OEE – celkovú efektívnosť zariadení a aj návrhy aktivít pre jej zlepšovanie
  • Ukážky dokladov a formulárov používané v TPM
Poče zobrazení: 1243
Lektor: Peter Stasko
Lokácia:
Skupina:
Úroveň: Jednoduchá
Kapacita: 100 z 100

Strana 3 z 3