Obľúbené Tlačiť

Školenie 8D

Dátum začiatku kurzu:
Not Specified
Dátum konca kurzu:
Not Specified
Naposledy revidovené:
utorok, 20. november 2012
Referencie:
50ab5514c07b5
Poče zobrazení:
1583
Preferované:
0 Podporiť
Cena:
0 CZK
Úroveň:
Jednoduchá
Kapacita:
100 z 100
Lektor:
Stasko

Popis

Ako úspešné zvládnuť tímovej riešenie problémov? Metóda 8D Vám pomôže odhaliť koreňovú príčinu problémov, pre rýchle a efektívne riešenie reklamácií. Účastníci kurzu sa stanú plnohodnotným členom tímu, ktorý bude poverený zisťovaním príčin problémov, ich riešením a implementáciou nápravných preventívnych opatrení.

 

Cieľová skupina: vedúci pracovníci, ktorí zodpovedajú za rozhodovanie o zmenách a za riešenie firemných problémov, ďalej riešiteľské tímy, ktoré analyzujú dáta a navrhujú možné spôsoby riešenia problémových situácií

 

Obsahová náplň:

  • Podstata a prínos metódy G8D pre organizáciu
  • Dôležité techniky G8D a analytické metódy
  • Kritéria pre použití metódy G8D
  • Definovanie problémov, vyhodnocovanie dát a návrhy riešení
  • Riadené a plánované zákazníckej reklamáciám
  • Stanete sa plnohodnotným členom vytvoreného tímu, ktorý bude poverený zisťovaním príčin problémov, ich riesenie, navrhnutím a implementácie nápravných a zároveň preventívnych opatrení
  • Modelové situácie, príklady s praxe

Objednať kurz: Školenie 8D

Kategória