Obľúbené Tlačiť

Školenie FMEA

Dátum začiatku kurzu:
Not Specified
Dátum konca kurzu:
Not Specified
Naposledy revidovené:
utorok, 20. november 2012
Referencie:
50ab494fb1f15
Poče zobrazení:
2010
Preferované:
0 Podporiť
Cena:
0 CZK
Úroveň:
Jednoduchá
Kapacita:
100 z 100
Lektor:
Stasko

Popis

Analýzy FMEA patrí k základným preventívnym metódam managementu kvality. Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov so všeobecnými prístupy pri zabezpečovaní "kvality, odhadnúť možný výskyt chýb a ich príčin už vo vývoji, ohodnotenie ich rizík a návrh opatrení obmedzujúce existujúci chyby a ktorý zároveň budú pôsobit preventívne.

 

Cieľová skupina: management kvality, projektový a výrobný management, pracovníci vývoja a ďalší pracovníci zodpovední za procesy

 

Obsahová náplň:

  • Podstata a prínos nástroja FMEA pre organizáciu
  • Jednotlivé nástroje FMEA a ich možnosťi identifikácie potenciálnych chýb
  • (kontrolný plán, procesná mapa, matica príčin a dôsledkov, Sipoc)
  • Metodika FMEA
  • Kroky v procese FMEA
  • Vyhodnocovanie chýb, optimalizovanie konceptu a vyhodnocovanie výsledkov
  • Analýza rizík a stanovenie miery rizika (Risk Priority Number)
  • Návrh opatrenia eliminujúce riziká s možnosťou im predchádzať

Objednať kurz: Školenie FMEA

Kategória