FOREAST "Exclusive"


Balík služieb určený pre klientov, ktorý požadujú výber riešenia projektu, jeho plán ako aj kompletnú realizáciu na kľúč

Balík služieb obsahuje:

Analýzu potrieb klienta
Vypracovanie projektu
Vypracovanie postup - 4 fázy realizácie projektu
Implementáciu školení
Realizáciu a implementáciu projektu
Overenie realizácie projektu

Výstup:

Zaškolený zamestnanci
Implementované všetky nástroje zo školení
Kompletná realizácia na kľúč podľa požiadaviek klienta

PoŽIADAŤ O konzultÁciU

/*