FOREAST "Comfort"


Balík služieb určený pre klientov, ktorý potrebujú v krátkom čase zaškoliť  a efektívne zvyšovať kvalifikáciu zamestnancov


Balík služieb obsahuje:

Analýzu potrieb klienta
Definovanie oblastí pre školenia
Zaškolenie zamestnancov pomocou:
-Interaktívnych workshopov
-Video sekvencií a seminárov
-Pomocou nezávislého elearningu
-Testov a certifikácií

Výstup:

Zvýšenie kvalifikácie vo veľmi krátkom čase
Efektívne zvolený program školení
Zlepšenie produktivity

PoŽIADAŤ O konzultÁciU