FOREAST "Easy"


Balík služieb pripravený pre efektívne riešenia problémov, ktoré klient potrebuje okamžite a nezáväzne riešiť


Ako konzultácia prebieha?
Konzultanti spoločnosti FOREAST Agency sa zúčastnia jednania, kde potrebujete problém vyriešiť, poskytnú svoju odpornú pomoc, vypracujú návrh riešení a odporučenia ako problém vyriešiť.

Balík služieb obsahuje:

Analýzu problému
Vyhodnotenie analýzy
Návrh riešení

Výstup:

Štúdia uskutočniteľnosti
Pre-test riešenia
Štúdia spôsobilosti


PoŽIADAŤ O konzultÁciU