Školenia pre Lean management


Chcete byť certifikovaný Lean green belt, alebo chcete mať prehľad o lean nástrojoch a vedieť ich používať v praxi? Využijte a objednajte si rôzne školenia, ktoré Vám pripravíme priamo na mieru. Poskytujeme 3 druhy vyučovaných metód: