Prípadová štúdia implementácie nástroja FMEA

1. Porozumejte pojmu hodnoty z pohľadu zákazníka. Jedine to, čo zákazník považuje za hodnotu, je pre firmu dôležité.
2. Analyzujte tok hodnôt. Ako náhle rozumiete hodnote, ako ju chápe zákazník, je dôležité správne definovať hodnotové toky vo výrobnom procese. Opäť z pohľadu zákazníka. Určite kroky, ktoré hodnotu pridávajú. Ostatné musíte z procesu odstrániť.
3. Zaveďte plynulý tok. Všade tam, kde je to možné, zaveďte plynulý tok materiálu bez zbytočných medziskladov a rozpracovanej výroby.

4. Aplikujte ťahový systém. Podniky dnes nevyrábajú na sklad, ale výrobu podmieňujú požiadavky zákazníka.
5. Buďte dokonalí.