Lean production a interi management

3 men orange 512pxLean production čiže štíhla výroba a interi management, sú dva termíny, ktoré firmy v súčasnej dobe skloňujú čoraz častejšie. Dôvod? Tlak na stále efektívnejšie chod firiem, "odrezávanie" zbytočných výdavkov a nutnosť eliminácia všetkého, čo sa prakticky neodráža v službe zákazníkovi.Lean production čiže štíhla výroba a interim management, sú dva termíny, ktoré firmy v súčasnej dobe skloňujú čoraz častejšie. Dôvod? Tlak na stále efektívnejšie chod firiem, "odrezávanie" zbytočných výdavkov a nutnosť eliminácia všetkého, čo sa prakticky neodráža v službe zákazníkovi.

 

Možno ste podobnú situáciu zaznamenali vo svojej firme tiež. Prišli ste na to, že investície do firemného chodu sú veľmi vysoké a začali ste šetriť na nákladoch. Znížili ste výdavky na marketing, zrušili menej zárobková oddelenia, alebo ste znížili platy zamestnancom. Tradičný problém ste teda riešili tradičnými a neobľúbeným spôsobmi bez toho aby ste sa zamýšľali nad tým, či ak neexistujú efektívnejšie a menej bolestivé kroky.

Ako spoznám, že je naša firma efektívne?

Ak si na nasledujúce otázky odpoviete "ÁNO", aplikujete už princípy štíhlej výroby.

1. Dokážete vo svojej firme až zdvojnásobiť produktivitu práce?

2. Zredukovali ste množstvo zásob vo svojich skladoch až o 90%?

3. Znížili ste až na polovicu počet nepodarkov a odpadu?

4. Dokážete uviesť nový výrobok na trh rýchlejšie než kedykoľvek predtým?

5. Viete rozšíriť spektrum svojich výrobkov za veľmi nízke dodatočné náklady.

Kde mám začať?

Štíhla výroba je súbor postupov a procesov, ktoré ovplyvňujú celý výrobný proces: výrobné pracovisko, výrobné linky, strojové zariadenia, výrobné pracovníci. Cieľom je mať stabilný, flexibilný a štandardizovanú výrobu.

· Redukujte veľkosti výrobných dávok

· Komunikujte aktívne so svojimi zákazníkmi z hľadiska "vyvažovanie" požiadaviek a odvolávok

· Informujte zákazníkov o prebytkoch na Vašich skladoch a ponúkajte je k predaj (aj novým / potenciálnym zákazníkom)

· Spustite výroby či montáže len v prípade, že sú dostupné všetky diely a materiály

· Zablokujte výroby, ak aktuálne neexistujú požiadavky interného alebo externého zákazníka

· Analyzujte nákupy z pohľadu skutočnej "potrebnosti" (zákazníckych potrieb)

· Zaistite, aby stroje a zariadenia na výrobu boli vždy pripravené a nemusela sa kvôli opravám odsúvať ralizace zákazky

· Neplaťte zamestnancom za to, že vyrábajú nepotrebné diely či výrobky a pod

· Redukujte réžia a náklady na administratívu - využívajte moderné nástroje a aplikácie, outsorcujte. Ušetrené peniaze investujte do ďalšieho vývoja výroby a zvyšovanie kvalifikácie Vašich odborných pracovníkov

Pomôže externý manažér

Metóda Lean sa dá v súčasnosti aplikovať prakticky v každej firme každého odvetvia. Peter Staška, konateľ FOREAST Agency s.r.o. dodáva: "Prvým krokom k štíhlej výrobe, teda odrezanie jej zbytočných a nákladných prvkov, je dôkladná analýza potrieb firmy, na ktorú nadväzuje konkrétny projekt a potom samotná implementácia. O tú sa buď firemné manažéri postarajú po zaškolení sami, alebo firma využije interim manažéra. Interim manažéri majú neskreslený a racionálne pohľad na chod firmy, takže dokážu bez emócií určiť, kde je potrebné chod ovplyvniť. Firmu tak rýchlo a efektívne zbaví nadbytočného tuku. "