Naša stratégia a tím

Peter Staško je majiteľom spoločnosti FOREAST Agency s.r.o. Spoločnosť založil v roku 2007. Vzdelanie získal na Nottingham Trent University.

Má 12 ročné skúsenosti v oblasti riadenia kvality, lean managementu, six sigma ako aj leadership-u a couchingu, ktoré získal v nadnárodných spoločnostiach ako Molex, Honeywell, FIC ako aj v národných spoločnostiach ako Čemebo, Pegas Nonwovens. 

Je certifikovaný Black Belt, Lean Master, Lean Green Belt, je interný a externý audítor kvality. Absolvoval semináre rôznych spoločností ako Franklin Covey, Česká spoločnosť pre jakost, Bureau Veritas a iné. 

Peter spolupracoval na významných projektoch pre zákazníkov ako Ford, General Motors, Toyota, Boeing, Airbus, Bosch a mnoho iných.


Životopis nájdete na stránkach linkedin

Vyštudovala som VŠE v Prahe. Špecializujem sa úzko na podnikový marketing a manažment. V spoločnosti som poverená riadením jednotlivých projektov. Zodpovedám za strategické plánovanie, rozpočty a kontrolu priebehu jednotlivých činností. V súvislosti s realizovanými projektmi zaisťujem taktiež administratívnu podporu a komunikáciu so zákazníkmi.

Moji najdôležitejšou vlastnosťou je vytrvalosť, ktorá ma poháňa vpred v dosahovaní cieľov, kde dôvera v našu prácu je motorom lojality. Život a práca prinášajú rôzne príležitosti a prekážky, ale ak vidíte úspešnú firmu, niekto v minulosti urobil odvážne rozhodnutie. Našou úlohou je hľadať kreatívne cesty na to, aby ste mohli s našu pomocou robiť odvážne rozhodnutia a stať sa tak úspešní.

 

 

 

Študovala som na VŠB - TU Ostrava odbor marketing a obchod, teoretické východiská získaná štúdiom, bola vhodným základom pre budovanie praktických skúseností. Sebarealizácie v oblasti marketingu je pre mňa radosťou, a preto svoju prácu robím s nadšením a rada. Mať prácu, ktorá človeka baví je tou najlepšou cestou k úspechu.

V spoločnosti zaisťujem podklady pre marketingové projekty, produkty marketingovej podpory, propagačné materiály a spolupracujem pri tvorbe marketingových kampaní. Snažím sa do každého projektu zahrnúť to najlepšie zo seba, aby som mohla spolu so svojimi kolegami hrdo stáť za kvalitnou prácou spoločnosti FOREAST Agency.