QRQC

Quick response Quality Control je efektívny nástroj ako riešiť zákaznícke reklamácie efektívne a včas, tak aby bol zákazník spokojný a zabezpečiť, aby sa reklamácia neopakovala

Cieľ:

-Vytvorenie QRQC filozofie a nástroja pre plánované znižovanie chybovosti

Výsledok:

Kontrolované pracoviská riadenia reklamácii

 

icon 0067_faq QRQC

 

Spôsob vykonania:

Krok 1: Prečo QRQC?

Krok 2: Kto je zapojený do riešenia reklamácii?

Krok 3: Zavedenie prvej QRQC oblasti

spat