VISUAL MANAGEMENT

Visual management zabezpečuje poriadok, štandardizáciu, čistotu a hlavne disciplínu. Ukážeme Vám ako takýto management riadiť, ako vytvárať hodnoty a ako motivovať zamestnancov pre tento druh riadenia

Cieľ:

-Vytvorenie produktívnych pracovísk

Výsledok:

Organizované, produktívne, vizualizované pracoviská v spoločnosti

 

icon 0045_ticket VISUAL MANAGEMENT

 

Spôsob vykonania:

Krok 1: Zmapovanie súčasného stavu

Krok 2: Uvedenie príkladov

Krok 3: Workshop pre štandardizáciu

spat