SKILLS MATRIX

Pre rozvoj zamestnancov je veľmi dôležitým faktorom ich plánovaný rozvoj. Plánovanie vzdelávania a následný rozvoj kľúčových zamestnancov je základným kameňom úspešnej spoločnosti.

Skills Matrix je jednoduchý nástroj ako toto plánovanie uskutočniť.

Cieľ:

-Definovať a rozvíjať kľúčovo dôležitých zamestnancov

-Štandardizovať rozvoj pre všetkých zamestnancov

Výsledok:

Jednoduchá a prehľadná matica školení, vzdelávania a rozvoja

 

icon 0045_ticket SKILLS MATRIX

 

Spôsob vykonania:

Krok 1: Definovanie matice

Krok 2: Definovanie kľúčových zamestnancov

Krok 3: Implementácia matice

spat