Process mapping

S použitím metódy mapovanie pomocou VSM (Value Stream Mapping) Vašu spoločnosť zmapujeme do

fázy prehľadu aktuálneho stavu ako i simulácie budúceho stavu.

Cieľ:

- Zmapovanie všetkých procesov v spoločnosti

- Definovanie vlastníkov procesov

Výsledok:

Mapa procesov s pevne definovanou štruktúrou a definovanými vlastníkmi procesov

 

icon 0010_address-book Process mapping 

Spôsob vykonania:

Krok 1: Konzultácia so zamestnancami a mapovanie ich stavu

Krok 2: Vyhodnotenie diskusie a konzultácia s managementom

Krok 3: Návrh mapy procesov

Krok 4: Pridelenie vlastníkom procesov, definovanie zodpovednosti a právomoci


spat