RPS

Eskalácia problému je v mnohých spoločnostiach zavedená, ale nie vždy je efektívna natoľko, aby sa problém znova nevyskytol. Filozofia rapídneho vyriešenia problému je založená na eskalácii a osobným

zainteresovaním zamestnancov pre okamžitú nápravu

Cieľ:

-Eskalácia a nezakrývanie problému

-Osobná zodpovednosť za riešenia

Výsledok: Problémy sa budú riešiť a nie stupňovať

 

icon 0045_ticket RPS

 

Spôsob vykonania:

Krok 1: Eskalačný proces -jeho vysvetlenie a možnosti uplatnenia

Krok 2: Prečo je dôležité byť osobným príkladom pre riešenie problému

Krok 3: Workshop pre príklad rapídneho a štandardného riešenia problému

spat