FLI

Každá výrobná dávka musí byť jednotná. Tento nástroj efektívne a jednoducho pomáha nielen vizualizovať ale i kontrolovať, či je celá výrobná dávka v poriadku a rovnaká

Cieľ:

-Dodávať zákazníkovi jednotné dávky priamo v procese

Výsledok:

Dohľadateľnosť výrobnej dávky, jednotnosť a disciplína v pracovnom procese

 

icon 0014_network FLI

 

Spôsob vykonania:

Krok 1: Vytvorenie skúšobnej dávky (virtuálne) a definovanie jej možného poškodenia

Krok 2: Nastavenie procesu prvého a posledného kusu –a ukážka, na čo treba pamätať

Krok 3: Definovanie procesu

spat