6S

6S a Board management je jeden z najefektívnejších nástrojov vizuálneho managementu. Pretože sú to veľmi jednoduché nástroje, výsledok sa dostaví okamžite.

Cieľ:

- Vytvorenie produktívnych pracovísk 

Výsledok:

Organizované, produktívne, vizualizované pracoviská v spoločnosti

 

icon 0067_faq 6S

 

Spôsob vykonania:

Krok 0: Školenie

Krok 1: 1S –Seiri –Vytriediť

Krok 2: 2S –Seiton –Označiť

Krok 3: 3S –Seiso –Upratať

Krok 4: 4S –Seiketsu –Štandardizovať

Krok 5: 5S –Shituke –Systematizovať

Krok 6: 6S –Safety –Bezpečnosť

spat