KAIZEN

je hnutie zlepšovania v drobných krokoch, ktorým sa japonská spoločnosť riadi v každodennom osobnom a pracovnom živote.

Cieľ:

-spokojný zákazník -jednoduchšia, lacnejšia, rýchlejšia a bezpečnejšia práca

-nižšie výrobné náklady a kratšia priebežná doba výroby -nulová nekvalita výrobkov alebo služieb

-plnenie termínov

-rýchle pretypovanie strojov

Výsledok:

Neustále zlepšovanie

 

icon 0067_faq KAIZEN

 

Spôsob vykonania:

-Tím riešiaci jednu konkrétnu zložitú úlohu (zlepšenie akostných parametrov na najstaršom stroji z linky)

-Tím riešiaci jednoduchšie úlohy na danej ploche pracoviska, upravenie podniku (hlučnosť, výroba prenosného kontajneru, vešiak na mastné rukavice, atď.)

-Jednotlivec, súčasť tímu (spoločnosti), nezávislé riešiaci svoje námety na zlepšenie (Kaizen - malé zlepšenia, zlepšovacie návrhy, podnety tímom) 

spat