TABLE MANAGEMENT

Board management štandardizuje všetky reportovacie výstupy, vizualizuje poriadok a učí disciplíne

Cieľ:

-Vytvorenie štandardizovaných tabúľ s efektívnym motivovacím faktorom pre zamestnancov

Výsledok:

Organizované, produktívne, vizualizované pracoviská v spoločnosti

 

icon 0009_graph TABLE MANAGEMENT

 

Spôsob vykonania:

Krok 1: Prečo tabule?

Krok 2: Štandardizácia –prečo je taká dôležitá

Krok 3: Uvedenie príkladov z praxe

spat