MOR

Tento nástroj využíva jednoduché manažérske metódy pre reportovanie významných a hlavne prioritných ukazovateľov. Ukážeme Vám, ako je možné jednoducho štandardizovať ukazovatele výroby a kvality.

Cieľ:

-Zavedenie jednoduchého reportovacieho systému pre management

-Štandardizovať výstupy výroby a kvality (ako PPM, Yield, OTTR a pod.)

Výsledok:

Jednoduchý a prehľadný reportovací systém so štandardnými ukazovateľmi

 

icon 0045_ticket MOR

 

Spôsob vykonania:

Krok 1: Zmapovanie súčasného stavu

Krok 2: Vyškolenie účastníkov pre štandardné spôsoby reportovania

Krok 3: Nastavenie ukazovateľov

Krok 4: Nastavenie jednoduchého reportovacieho systému


spat