FIFO

Stav, kedy tovar, ktorý bol uložený do skladu ako prvý, sa zo skladu ako prvý aj znova vyberie

Cieľ:

-Definovať a zaručiť takýto stav

Výsledok:

Riadenie výstupu 

 

icon 0046_cart FIFO

 

Spôsob vykonania:

Krok 1: Prečo FIFO?

Krok 2: Jednoduché sledovanie dávok

Krok 3: Implementácia FIFO v sklade, ale i na pracovnej ploche

spat