FMEA

Táto metóda je tímovou analýzou možnosti vzniku porúch a chýb u posudzovaného návrhu

-ohodnotenie ich rizík, návrh a realizáciu opatrení vedúcich k zlepšeniu kvality návrhu

-skúsenosti ukazujú, že použitím tejto metódy je možné odhaliť 70 až 90% možných nezhôd

-v praxi sa uplatňuje najmä podľa metodiky amerických výrobcov automobilov QS 9000 alebo podľa metodiky nemeckého združenia automobilového priemyslu VDA

Cieľ:

-odhaľovať chyby skôr ako sa stanu pre Design a Process

Výsledok:

70%–90% odhalených chýb skôr ako sa stanu

 

icon 0049_tag FMEA

 

Spôsob vykonania:

- Analýza chýb

- Hodnotenie chýb

- Optimalizácia konceptu

- Vyhodnotenie výsledkov

spat