TPM

Totálna produktívna údržba:

T -ako Total (za účasti všetkých zamestnancov organizácie)

P -ako Productive (efektívnosť údržby a výrobných zariadení, neustále zdokonaľovanie)

M -ako Maintenance (udržovanie strojov a zariadení v dobrom technickom stave)

Cieľ:

-Cieľom TPM je maximalizovať efektívnosť strojov a zariadení a vytvoriť tak optimálne podmienky vo vzťahu ČLOVEK –STROJ.

Výsledok:

Efektívne riadená údržba

 

icon 0048_liefbuoy TPM

 

Spôsob vykonania:

-Návrh aktivít pre zlepšovanie efektívnosti zariadení

-Program autonómnej údržby vykonávaný operátormi zariadení

-Systém plánovanej údržby

-Tréning pre zlepšenie zručností v operáciách a údržbe

-Systém pre návrh preventívnej údržby a včasnú kontrolu a opravy zariadenia

spat