KEY POINT

Key point je veľmi jednoduchá metóda ako evidovať zákaznícke nástroje vizuálnym spôsobom. Tento jednoduchý nástroj vizualizuje interné a externé reklamácie, chyby a dôležité upozornenia

Ciel:

-Vizualizácia reklamácii

Výsledok:

Viditeľné riadenie reklamácii a implementácia gemba (go to see) do procesu

 

icon 0017_key KEY POINT

 

Spôsob vykonania:

Krok 1: Čo je go to see?

Krok 2: Definovanie procesov pre Key points

Krok 3: Príklad a simulácia implementácie key point

spat