SPC

Štatistická regulácia procesu je významným nástrojom pre neustále zlepšovanie procesov. Vo všeobecnosti sa SPC zaoberá zaznamenávaním (zberom) údajov, analýzou hodnôt sledovaného znaku, vypočítaním ukazovateľov spôsobilosti procesu a stanovením efektívnosti prijatých opatrení. V zmysle filozofie P-D-C-A sa jedná o neustále sa opakujúci cyklus činností.

Cieľ:

-Riadenie procesov v zmysle štatistických ukazovateľov

Výsledok:

Stabilné a robustné procesy

 

icon 0036_umbrella SPC

 

Spôsob vykonania:

-histogram

-tvary histogramu

-normálne rozdelenie hodnôt

-spôsobilosť procesu a zariadení

-SPC meraním (porovnávaním, regulačné diagramy, metodika určenia regulačných medzí, vedenie a vyhodnocovanie regulačných diagramov)

-štatistická previerka

spat