8D

Metóda Global 8D je účinná metóda, ktorá sa používa tam, kde sa objaví problém, ktorého príčina je neznáma a kde je nutné riešiť problém čo najrýchlejšie, najúčinnejšie a pritom ochrániť zákazníka od nežiaducich dôsledkov.

Cieľ:

-Riešenie zákazníckych reklamácií

Výsledok:

Riadené a plánované zákaznícke reklamácie

 

icon 0044_files 8D

 

Spôsob vykonania:

D0 -Príprava pre proces G8D,

D1–Založenie tímu

D2–Popis problému,

D3–Návrh dočasných nápravných opatrení

D4–Definovanie a verifikácia príčin a bodu úniku,

D5–Výber a verifikácia trvalých nápravných opatrení

D6–Implementácia a validácia trvalých nápravných opatrení,

D7–Prevencia výskytu

D8–Uznanie tímových a individuálnych príspevkov

spat