MSA

Každý proces merania má svoju odchýlku a svoju stabilitu. Avšak tá sa môže po čase meniť a mení sa vždy v časovej rade. Opakovateľnosť a reprodukovateľnosť je jeden z významných ukazateľov procesu merania, ktorý zabezpečuje stabilitu procesu.

Cieľ:

-Riadiť a stabilizovať proces merania

Výsledok:

Vysoký štandard merania, a s tým spojená dôveryhodnosť výsledkov

 

icon 0035_projects MSA

 

Spôsob vykonania:

Krok 1: GR&R

Krok 2: Cpk –ukazovateľ spôsobilosti –prečo ho interpretovať

Krok 3: Workshop pre GR&R atributívne a hodnotové meranie

spat