CTQ

Tento proces je veľmi podobný procesu červeného diamantu, avšak líšia sa v jednej zásadnej veci a to že CTQ rieši i funkčné a nielen kritické procesy. Existujú presne pravidlá ako riadiť kritické a ako riadiť funkčné procesy. Je potrebné sa nimi zaoberať, pretože tieto procesy sú väčšinou náhodné a často krát sa stáva, že je ich veľmi ťažké odhaliť. Proces CTQ zabezpečuje stabilitu týchto procesov

Cieľ:

-Popísať a riadiť náhodné procesy

Výsledok:

Väčšina náhodných procesov môže byť riadená

 

icon 0033_prize CTQ

 

Spôsob vykonania:

Krok 1: Nájsť takéto procesy

Krok 2: ako sa popisuje náhoda? Je náhoda v plánovanej kvalite náhodná?

Krok 3: Workshop pre podchytenie a riadenie náhodných a funkčných procesov

spat