PPAP

Na základe PPAP procesu je spoločnosť schopná v rámci predvýrobných etáp zaistiť prevádzanie a dokumentovanie takých činností, bez ktorých Vám zákazník neschváli zahájenie sériovej výroby.

Dozviete sa, ktoré dokumenty je nutné predkladať ku schváleniu a ktoré musia byť zákazníkovi k dispozícií vo Vašej organizácii.

Cieľ:-Riadené schvaľovanie dielov vo výrobe

Výsledok: Naplnenie podstaty riadeného procesu zavádzania výroby 

 

icon 0057_sticker PPAP

 

Spôsob vykonania:

Krok 1: Terminológia a pojmy

Krok 2: Prehľad FMEA, QFD, SPC, MSA a iné

Krok 3: Simultánna implementácia prvkov PPAP

spat