APQP

Pokročilé plánovanie kvality je proces, kde sa kvalita dopredu plánuje. Plánujú sa ukazovatele kvality, proces kontrol ako i reklamácie. Tento nástroj poskytuje možnosť zmeny myslenia z reaktívneho na proaktívne riešenia

Cieľ:

-Aplikácia APQP naprieč celou spoločnosťou

-Plánovanie kvality

Výsledok: Procesy kvality budu pod kontrolou, pretože sa budú plánovať

 

icon 0055_savings APQP

 

Spôsob vykonania:

Krok 1: Vysvetlenie 19 bodov plánovania kvality

Krok 2: Praktické príklady

Krok 3: Workshop ako naplniť podstatu 19 bodov plánovania kvality

spat