SUGESTION BOX

Tak ako Kaizen, i tento proces je o zlepšovaní procesov. Kaizen je filozofiou, avšak suggestion box je nástroj ako efektívne a prakticky zapojiť celú spoločnosť do zlepšovaní

Cieľ:

-Zapojenie celej spoločnosti do zlepšovacích procesov

Výsledok: Neustále zlepšovanie

 

icon 0047_news SUGESTION BOX

 

Spôsob vykonania:

Krok 1: Vysvetlenie pojmu PDCA

Krok 2: Princíp neustáleho zlepšovania

Krok 3: Nastavenie otvorenej komunikácie a schránky pre zlepšovacie návrhy

spat