RED DIAMANT

Proces červeného diamantu ukazuje, ktoré procesy sú kritické, a na ktoré procesy je potrebné sa zamerať, vzhľadom ku garancii najvyššej kvality. Tento proces ukazuje na priority a definuje, ako sa správať

k špeciálnym procesom

Cieľ:

-Riadiť kritické procesy

Výsledok:

Kritické procesy pod kontrolou, a tým garancia a neustále zvyšovanie kvality

 

icon 0026_reel RED DIAMANT

 

Spôsob vykonania:

Krok 1: Definovanie kritických procesov

Krok 2: Definovanie ako ich riadiť pomocou červeného diamantu

Krok 3: Nastavenie procesu riadenia, filozofia Cpk

spat