OK TO SHIP

Ok to ship je spôsob garantovania plánovanej kvality pre zákazníka. Tento proces zabezpečuje, že zákazník dostane iba garantovanú najvyššiu kvalitu. S týmto procesom bude linka kvalifikovaná skôr, ako sa na nej  začne vyrábať, alebo vznikne odchýlkové riadenie, avšak so súhlasom zákazníka

Cieľ:

-Dodávať zákazníkovi len taký produkt, ktorý bol vyrobený na kvalifikovaných zariadeniach a tak garantovať najlepšiu kvalitu

Výsledok:

Spokojný zákazník, proces kvalifikácie liniek

 

icon 0024_stamp OK TO SHIP

 

Spôsob vykonania:

Krok 1: Prečo nevyrábať na nekvalifikovaných procesoch?

Krok 2: Ako garantovať kvalitu?

Krok 3: Nastavenie procesu riadenej odchýlky

spat